ИНТЕРВЬЮ

Интервью с журналистом Асмик Ванцян (газета "Аватамк")

Интервью в программе армянского телеканала (Yan TV, видео 50 минут, в США)

Интервью на ТВ (Geopolitical TV, видео 28 минут)

Репортаж Гоар Мартиросян (видео 28 минут)

О мятеже мусаватистов в Баку 1918 году (видео 28 минут)

"ՄԵՆՔ ԱՌԱՆՑ ԱՅՆ ԷԼ ԶՐԿՎԱԾ ԵՆՔ ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ"

АКРАМ АЙЛИСЛИ ЯВИЛСЯ ЛЮДЯМ КАК СПАСИТЕЛЬ,
НО СОПЛЕМЕННИКИ, НЕ ПРИЗНАВ МЕССИЮ, РАСПЯЛИ ЕГО


Չի կարելի ծառայել սեփական ժողովրդին՝ անարդար լինելով այլ ժողովրդի նկատմամբ (Нельзя служить своему народу, будучи несправедливым к другому народу) (на армянском)

МОЯ ПРОШЛАЯ ЖИЗНЬ СНИТСЯ МНЕ ПО НОЧАМ

ТЕ, КТО НЕ СМОГЛИ СПАСТИСЬ, БЫЛИ ЗВЕРСКИ УБИТЫ В СВОИХ ДОМАХ

МЫ НИКОГДА НЕ ПРЕДАВАЛИ РОССИЮ

ПО ТУРЕЦКИМ ТРЕБОВАНИЯМ НИКАКОГО ШАГА НАЗАД НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

ИЗ-ЗА КОВАРНОЙ АВАНТЮРЫ АРМЯНЕ ЗАПЛАТИЛИ ЖИЗНЬЮ…

ԲԱՔՎՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿՈՏՈՐԱԾ ԷՐ՝ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԵՐԵՎԻՑ (БАКИНСКИЕ ПОГРОМЫ БЫЛИ САНКЦИОНИРОВАНЫ СВЕРХУ) (на армянском)

ՆՐԱՆՔ, ՈՎՔԵՐ ՉԿԱՐՈՂԱՑԱՆ ՓՐԿՎԵԼ՝ ԳԱԶԱՆԱԲԱՐ ՍՊԱՆՎԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ՏՆԵՐՈՒՄ (ТЕ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ СПАСТИСЬ, БЫЛИ ЗВЕРСКИ УБИТЫ В СВОИХ ДОМАХ) (на армянском)

ԻՄ ՍԻՐՏՆ ԱՅՆՏԵՂ Է, ՀԵՌՈՒ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ (МОЁ СЕРДЦЕ ТАМ, В ДАЛЁКИХ ГОРАХ) (на армянском)

ՄԵՐ ՈՂՋ ԿՅԱՆՔԸ ՄԻ ԱԿՆԹԱՐԹ է` ԱՆՑՅԱԼԻ ՈՒ ԱՊԱԳԱՅԻ ՄԻՋԵՎ… (ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - ОДНО МГНОВЕНИЕ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ) (на армянском)     
   © Левон Адян, 2018. e-mail           Замечания по сайту e-mail